Stor aktivitet i Totenåsløyper, og Rausteinshytta holdes åpen på søndager utover høsten.

Rausteinshytta holdes åpen hver søndag mellom kl 11-15 fra og med 16. august.

Det er fremdeles sommer, og vi har etter at snøen smeltet allerede utført flere hundre timer med dugnad i løypeselskapet.   Vi oppsummerer det viktigste;

Ved grustaket i nordenden av Skjeppsjøen vil skiløypa få en omlegging før neste vinter.  Vi vil unngå å bruke veien som skiløype, og har derfor hugget ny trase vest for det gamle grustaket.   I løpet av høsten vil det bli gravd her, og når snøen kommer vil du som skiløper slippe både veien og den bratte bakken ved sauebingen, som også fremstod som farlig ved skarpt skiføre.  Vi er veldig glade for å få en sikrere og bedre løsning her.

Flott oppmøte ifm dugnad ved Bladtjernsbekken

I Hersjørunden har det i en årrekke vært problemer med vannføringen i Bladtjernbekken. Sist vinter var det flere uker vi ikke fikk kjørt hele Hersjørunden på grunn av at vannet gravde vekk snøen fra undersiden.  Vi har nå fått tillatelse til å legge løypa utenom myra. I begynnelsen av juli møtte 13 ivrige skiløpere på dugnad her, og den nye traseèn er nå ryddet.  Vi vil i løpet av høsten få en gravemaskin dit og preparere underlaget. 

Dugnadsarbeidene inspiseres av leder og ildsjel i Totenåsløyper Harald Udnæseth.

Det lages ny trasè mellom Øyungen og Hersjøsætra, slik at hytteierer i dette området også får ski inn/ut. Løypa skal være klar til snøen kommer. 

Ny trasè ved Øyungen.

Det er også en dugnadsgjeng i gang i løypegarasjen. Her har vi besluttet å isolere det ene garsjeløpet, slik at det er en mulighet til å få satt på varme ifm reparasjoner og vedlikehold av maskiner på vinteren.

Dugandsgjengen i gang med å isolere ene garasjeløpet.

Ellers er vi i gang med å reparere noen bruer, lage  “kavlebruer” på myrutsatte områder, samt rydde traseèn for tilvekst.  I tillegg er vi godt i gang med vedlikehold av maskiner.  

Som skiløper må jeg bare si tusen takk til alle som stiller opp enten på dugnad eller på annen måte støtter opp om Totenåsløyper.  God sommer!