Vi klare for vinter og løypekjøring!

Det er utført “rekordmye” dugnad i Totenåsløyper i løpet av sommeren, og dere kan glede dere til nye og utbedrede trasèer. I tillegg til ca 3 km ny trasè fra Øyungen til Hersjøen hyttefelt, nevnes at vi har utbedret løyper på følgende steder; ca 200 meter ny trasè forbi grustaket i nordenden av Skjeppsjøen, ca 300 meter ny trasè ved Mørksjøbekken i retning Steinsjøen, ca 200 meter ny trasè ved Bladtjernsbekken i Hersjørunden, ca 150 meter utbedret trase ved Brennsætra, og noe omlegging av trase i Gransmarka. I tillegg er det bygd 3 nye bruer i løypenettet, satt opp stikker og gått med ryddesag for å fjerne tilvekst.

I løpet av sommeren har vi også isolert ene løpet i maskingarasjen på Torsætra for å få mulighet til å tine nedfrossede maskiner, og ikke minst reparere i varm garasje ved behov. Sist en stor takk til Skogstad Service & Montasje som kostnadsfritt har lagd og satt opp nye skilt i Garsjørunden.

Totenåsløyper vil med dette si tusen hjertelig takk til alle som har stilt opp på dugnad. Det er utført over 2000 dugnadstimer i sommer! Tusen takk også til almenningen og alle dere som bidrar med økonomisk støtte. Uten dere ville dette ikke vært mulig.

Som overskriften tilsier så er vi klare for vinter. Maskinene er polert og det er utført årlig service og vedlikehold. Vi har til sammen 7 løypekjørere ledet av Rune Skjelstad som alle har sagt seg villig til å kjøre løyper til dere på dugnad gjennom hele vinteren. 5 av løypekjørerne har vært med i mange år, mens 2 er kommet til da Asbjørn Stangstuen og Johan Myhre begge har “pensjonert seg”. Stor takk til Asbjørn og Johan for mange årsverk med løypekjøring.

Som skiløper vil jeg bare si tusen takk til alle som stiller opp enten på dugnad eller på annen måte støtter opp om Totenåsløyper.  Vi sees i sporet!