Skjer mye i Totenåsløyper også på sommeren.

Vi er i gang med å utbedre enkelte farlige bakker og svinger i løypene. I Hersjørunden rett nord for Arneputtveien, har det vært en farlig bakke før ei myr som av og til står under vann. Vi har derfor endret løypa 2-300 meter før den kommer inn på Arneputtveien. Vi tror dette bli en forbedring både for skiløpere og maskiner. I løpet av sommeren vil vi også rette på svingen i bakken ned fra parkeringa på Øyungen, samt at vi skal lage en ny og sikrere kryssing av veien ved Garsjøen (Garsjørunden) for å unngå ulykker her. I tillegg pågår vedlikehold av maskiner og utbedringer av garasje. Alt skjer på dugnad!

Dugnad ved Arneputtvegen denne uka!

Vi vil takke alle som har støttet Totenåsløyper gjennom sesongen, både skiløpere, næringslivet i Gjøvik og Toten, Østre Toten kommune, Toten almenning og grunneiere. Dere gjør det mulig for oss å lage 160 km med perfekte skiløyper på Totenåsen. Dere er helt fantastiske alle sammen.

Husk; Vi trenger flere grasrotgivere.

Våre helt fantastiske løypekjørere har på dugnad kjørt løyper til dere i hele vinter. Motivasjonen kommer fra gode tilbakemeldinger og blide smil fra dere skiløpere, samt at dere har vært flinke til å Vippse/støtte oss, og på den måten vist at dere setter pris på dugnaden som utføres. Tusen tusen takk !

Rune Skjelstad har vært ansvarlig for organiseringen av løypekjøringa i vinter, og det har trolig aldri vært bedre skispor på Totenåsen. Tusen takk Rune for den enorme innsatsen du nedlegger.