Utbedring av skiløyper og vedlikehold av maskiner

Det skjer masse dugnad i Totenåsløyper også på sommeren. I Hersjørunden rett nord for Arneputtveien, har det vært en farlig bakke før ei myr som av og til står under vann. Vi har derfor endret løypa 2-300 meter før den kommer inn på Arneputtveien. Vi har også utbedret svingen i bakken ned fra parkeringa på Øyungen, samt at vi har laget en ny og sikrere kryssing av veien ved Garsjøen (Garsjørunden). I tillegg pågår vedlikehold av maskiner, utbedringer av garasje og noe vedlikehold av løyper. Alt skjer på dugnad!

Kanskje du kan bidra ved å skaffe oss grasrotivere?

Dugnad i garasjen. Oksen får sitt årlige vedlikehold.
Utbedringene av skiløypa nord for Arneputtveien
Utbedring av stedet hvor løypa krysser veien i Garsjørunden
Alf Christian Nettum og Rune Skjelstad på dugnad!
Ole Jakop Haugen og Trond Vingebakken på dugnad i Hersjørunden !

Vi vil takke alle som har støttet Totenåsløyper gjennom sesongen, både skiløpere, næringslivet i Gjøvik og Toten, Østre Toten kommune, Toten almenning og grunneiere. Dere gjør det mulig for oss å lage 160 km med perfekte skiløyper på Totenåsen. Dere er helt fantastiske alle sammen.

Husk; Vi trenger flere grasrotgivere.

Våre helt fantastiske løypekjørere har på dugnad kjørt løyper til dere i hele vinter. Motivasjonen kommer fra gode tilbakemeldinger og blide smil fra dere skiløpere, samt at dere har vært flinke til å Vippse/støtte oss, og på den måten vist at dere setter pris på dugnaden som utføres. Tusen tusen takk !

Rune Skjelstad har vært ansvarlig for organiseringen av løypekjøringa i vinter, og det har trolig aldri vært bedre skispor på Totenåsen. Tusen takk Rune for den enorme innsatsen du nedlegger.