Dere bidro med vipps og støtte gjennom vinteren. Vi har bidratt med utbedring av løyper og utstyr.

Det har vært stor aktivitet i Totenåsløyper i sommer og høst. Det er bygget bruer flere steder, løyper er lagt om og forbedret, garasjen er isolert, maskiner er vedlikeholdt, i tillegg til drenering, merking av løyper og flittig bruk av ryddesag. Alt er gjort på dugnad for at du skal få en sikrere og bedre skiopplevelse. Takk for at dere gjorde dette mulig!

Det er bygget kavlebruer over bekken 2 steder i Smørdalen. VI håper med dette at man trenger mindre snø og frost på høsten før det kan legges skispor fra Anfinnsætra til Rausteinshytta.
Det er bygget ny bru over bekken i nordenden av Vesle Øyungen.
Det er bygget 2 nye bruer mellom Oksbakken og Rausteinshytta. Her fra dugnaden i i Hemningsdalen. Vi håper problemene med vann både høst og vår i Hemningsdalen er løst.
Det er også bygget bru over bekken mellom Langsætra og Hutjernet
På denne myra sør for Brennsætra har det vært mye vann og problemer med fremkommeligheten til Ospekollen. Nå er det ryddet ny løype langs kanten av myra, og vi håper problemene her er løst.
I Bekkedalen sør for Langsætra har det også vært problemer med vann og is. Her er det ryddet og traseen forlagt på oppsiden av myra, og vi håper dette bedrer sikkerheten for skiløperne.
Det er gått med stikker og markert for steiner som kan ødelegge maskinene. Her er løypesjåførene Jøran Gjestrumbakken og Per Øyvind Gjestvang på dugnad.
Enkelte steder er det brukt spade og spett for å drenere vekk vann. Her er Ole Jakop Haugen på dugnad.
Dugnad i garasjen. Oksen får sitt årlige vedlikehold.

I Hersjørunden rett nord for Arneputtveien, har det vært en farlig bakke før ei myr som av og til står under vann. Vi har derfor endret løypa 2-300 meter før den kommer inn på Arneputtveien.

Utbedringene av skiløypa nord for Arneputtveien
Utbedring av stedet hvor løypa krysser veien i Garsjørunden
Ole Jakop Haugen og Trond Vingebakken på dugnad i Hersjørunden, hvor det ble lagt ned rør for å bedre fremkommeligheten for både maskiner og skiløpere !

Vi vil takke alle som har støttet Totenåsløyper gjennom sesongen, både skiløpere, næringslivet i Gjøvik og Toten, Østre Toten kommune, Toten almenning og grunneiere. Dere gjør det mulig for oss å lage 160 km med perfekte skiløyper på Totenåsen. Dere er helt fantastiske alle sammen.

Husk; Vi trenger flere grasrotgivere.

Våre helt fantastiske løypekjørere har på dugnad kjørt løyper til dere i hele vinter. Motivasjonen kommer fra gode tilbakemeldinger og blide smil fra dere skiløpere, samt at dere har vært flinke til å Vippse/støtte oss, og på den måten vist at dere setter pris på dugnaden som utføres. Tusen tusen takk !

Rune Skjelstad har vært ansvarlig for organiseringen av løypekjøringa i vinter, og det har trolig aldri vært bedre skispor på Totenåsen. Tusen takk Rune for den enorme innsatsen du nedlegger.