Nytt om skiløypene denne sesongen.

Totenåsløyper har også denne høsten utført utallige timer med dugnadsarbeid for at du skal få en enda bedre skiopplevelse på vakre Totenåsen.

Når Garsjørunden er kjørt, vil du merke at du må gå noen hundre meter lenger opp i Garsjølia enn tidligere, før du tar av til venstre. Løypa vil følge den nybygde skogsbilvegen sørover i cirka 400 meter, parallelt med den gamle løypa, men litt høyere opp i lia. Området mellom gammel og ny trasé er hogd, og det er veldig fin utsikt mot vannet. I sørenden av Garsjøen kommer du inn på den gamle traséen. En gammel tømmerveg/ traktorveg er planert fra den nybygde vegen inn mot gammel trasé – en strekning på om lag 70 meter. Du vil også merke at det er gjort utbedringer i bakken ned mot brua over Garsjøelva. Det er på grunn av mye overvann i den gamle traséen at løypa er flyttet på tørr grunn.  Omleggingen vil føre til at Garsjørunden er 200-300 meter lenger enn før. Garsjørunden er veldig popuær og barnevennlig, og det er nok bare løypa mellom Oksbakken og Rausteinshytta som har mer besøk.

Like ovenfor setervollen på Anfinnsætra er det pigget unna en liten fjellskrent som har vært til hinder for løypekjøringen. Der løypa kommer innpå Garsjølivegen, er det hogd noen busker, gravd og planert, og svingen er rettet ut. Det har tidligere vært spor etter noen knall og fall her.

Etter at Totenåsløyper har mottatt ønsker om å få flere muligheter til å skøyte, vil det denne sesongen bare bli kjørt ett spor gjennom Hemningsdalen til Sorenskriversvingen. Fra Sorenskriversvingen sørover mot Anfinnsætra gjennom Smørdalen vil det bli to spor som før.

Som et forsøk, vil det i Hersjørunden og i Gransmarkrunden, også bli kjørt ett spor for å gi mulighet for skøyting. I vinterferien og i påsken vil det bli kjørt to spor som tidligere.

Totenåsløyper håper du vil bli fornøyd med forbedringene som er gjort. Om du har synspunkter på dette, så gi oss gjerne en tilbakemelding.

Morten Bjaanes på en av de mange dugnadene med ryddesag

Det er i løpet av sommeren utført 100-vis av dugnadstimer i Totenåsløyper for at maskiner og løyper skal være klare for en ny sesong. For å nevne noe, så har vi malt garasjen på Torsætra to strøk utvendig, samt gruset opp og lagt nytt golv. Vi har gått med ryddesag i ca 30 km av løypene. Vi har grøftet problematiske våte områder, og laget kavlebruer på «gyngende» myrer. Vi har satt opp staker ved farlige steiner/røtter, samt lagd ca 100 staker som skal settes opp over myrene så snart vi kommer oss ut med scooter og kjelke. Vi har utført vedlikehold og klargjøring av maskiner, samt at vi har overhalt vår gamle scooter slik at denne også kan brukes noen år til. Sist, og kanskje det viktigste; Vi jobber kontinuerlig med å innhente spons/støtte til vinterens drift. Vi antar å trenge ca kr 150.000.- mer for å ha like fine skiløyper i vinter som foregående år. Husk at ALT vi gjør er på dugnad. Takk til alle som stiller opp for skiløypene på Totenåsen!

Her legges nytt golv i garasjen.
Ole Jakob Haugen drenerer en av de våte områdene i Hersjørunden
God stemning på dugnad selv om det regner!