Tilbake til Servering og overnatting

Torsætra

To gamle skogshusvær drives i dag som kafè og selskapslokaler. Siden slutten av 1800-tallet har det vært overnatting og bevertning på Torsætra. Kvilstelle kalte tømmerhoggerne det.

I dag brukes de særpregede lokalene til daglig kafèdrift, kurs og seminarer av alle slag. Julebord langt til skogs er også populært.

Les mer på www.torsetra.no