Tilbake til Turbeskrivelser

Fottur: Utsiktspunkt Molstadbrenna

Toten allmenning lodd nr.2. Ottersveen – Solbergsetra – Narumsetra – Molstadbrenna – Storbrenna -Lønnsjøen – Ottersveen.

Ta av fra Fylkesvei 244 ved Lund, følg fylkesvei 79 til Homla sag (1,9km). Her tar du deg inn til åsen. Du løser vegbillett i bom på Skjølås. Herfra kjører du ca 3,8 km fra bom til Ottersveen. Du kan parkere ved ”sankeanlegg for sau”. Gå så tilbake ca 100m ned i bakken til skilt som fører til Solbergsetra blåmerket sti, følg skilting videre til Narumserta og Molstadbrenna. Turen fører deg over flere nedlagte sætervoller, det et satt opp kulturminne-skilt på de nedlagte setrene. Turen går i lett turterreng med blandingsskog som domineres av gran, her er også fine åpne partier. Du går hele tiden på gamle stier og kløvveger som er nyryddet. Det finnes flere alternativer for å ta seg frem til utsiktspunktet på Molstadbrenna, se kart.

Antatt tid: 4 timer (10 km)

Her finner du den beste utsikten i lodd nr. 2

Foto: Sverre Dysthe