Tilbake til Turbeskrivelser

Sisselrotkampen – Rausteinshytta mm

Når du står i løypekrysset, hvor løypa fra Lensbygda og Kolbu kommer opp i Sisselrotkampen hyttefelt fra nordvest, befinner du deg om lag 560 m.o.h. Her er det både skikart og skilt.

Herfra kan du gå (til venstre) om Hutjerna til Oksbakken, en strekning på ca 2,8 km, og derfra kan du velge om du vil gå løypa over Tjuvåsen eller om nordenden av Hemningsmyra - for å komme til hytta. Tar du til høyre i løypekrysset i hyttefeltet (sydover) starter du med en liten kneik ( kanskje du også må ut i fiskebein i noen meter) i utkanten av hyttefeltet. Når du er oppe kan du ta en liten stans og nyte den vakre utsikten. Foto: Harald Udnæseth

 

Herfra er det klassiske spor og skøytetrase som går i flatt og lett stigende terreng med glissen furuskog til Langsætra, snaut 2 km. Her kommer du til et nytt løypekryss med skikart og skilt. Tar du til venstre her kommer du til et nytt løypekryss ved Søndre Hutjern etter 1,2 km. Tar du til venstre her har du ca 800 m til løypekrysset i hyttefeltet som omtalt ovenfor. Holder du til høyre har du snaut 2 km til Oksbakken.

Men du er fortsatt ved løypekrysset ved Langsætra og skal sydøstover og til Rausteinshytta. Etter noen hundre meter fra løypekrysset kommer du til setervollen ved Langsætra og der skal du krysse åsvegen som kommer fra Oksbakken og som fortsetter sydover mot Annfinnsætra.

 

Foto: Harald Udnæseth

 

Når du har krysset bilvegen på Langsætra (620 m.o.h.) og forlatt vollen på østsiden av åsvegen, vil du få granskog på begge sider av løypa. Du går nå i Bekkedalen og har om lag 1,5 km i lett stigende terreng til du er i løypekrysset i Smørdalen. (635 m.o.h.) Løypa er morsom ved at du fram til Smørdalen kan gå diagonalgang og stake i klassisk stil- samtidig, i det  som det har blitt en populær skøytetrase.

 

Hold til venstre her om du skal opp på Rausteinshytta
Hold til venstre her om du skal opp på Rausteinshytta
Foto: Christian Meyer

Fra høyre kommer løypa (skøytetrase) fra Torsætra / Annfinnsætra og fra venstre løypa fra Rausteinshytta, Hemingsdalen og Tjuvåsen (klassisk).

 

 

Herfra til Rausteinshytta: Se løypebeskrivelse Torsætra –Annfinnsætra – Rausteinshytta.
Fra Rausteinshytta: Se løypebeskrivelse til Oksbakken om Tjuvåsen, Hemingsdalen, og Oksbakken via nordenden av Hemningsmyra.
For å komme til Sisselrotkampen fra p-plassen på Oksbakken følger du løypa mot Lensbygda i om lag 100 meter, der får du et løypekryss.
(løypa er lagt om til sesongen 2011/2012).
Der tar du til venstre og løypa går etter omleggingen gjennom hyttefeltet på Oksbakken og kommer innpå gamleløypa på Hutjernsvollen.

Vil du ha en litt lengre runde tilbake til hyttefeltet kan du følge løypa ned mot Lensbygda. Fra Oksbakken ned til Trettsvea er det 2,4 km utfor
(høy fart kan oppnås- vær forsiktig).
Ved Trettsvea krysser du bilvegen som går mot Laupen. Fra Trettsvea til Skigarden (Skjellgarden) er det ca 1,4 km og der kommer du innpå Gransmarkrunden.

Tar du til høyre kommer du til Lensbygda. Du skal holde til venstre og har igjen ca. 5,2 km til du er tilbake på Sisselrotkampen.

Se for øvrig løypebeskrivelse : Gransmarkrunden.