Tilbake til Turbeskrivelser

Garsjørunden

Ca 5,5 km og barnevennlig – klassiske spor

(Profilen viser ca. 2 km feil)

Når du står på p-plassen syd for bommen på Torsætra hvor løypene går ut, har du to valg når du skal ut i Garsjørunden. Du kan følge Garsjølia (Garsjøvegen) sydvestover (løypa mot Anfinnsætra) eller gå ut i Hersjørunden på østsiden av vegen. Velger du Garsjølia går du om lag 1 km. Der er det et løypekryss med skilt og kart, hvor du skal holde til venstre. Løypa går derfra i en smal skogsbilveg. Det er flatt terreng med tett granskog på begge sider et stykke sydover.  Garsjøen får du på venstre hånd og Garsjølia på din høyre.

I sydenden av Garsjøen svinger løypa østover i litt mer glissen skog og det ligger noen hytter spredt langs begge sider av løypa. Du krysser Garsjøelva og går opp en liten kneik før du går rett nordover i flatt myrterreng – fortsatt med Garsjøen på venstre hånd.  Når du kommer inn i høyspenttraseen er det et nytt løypekryss. Tar du til høyre der og følger høyspenttraseen sydover kommer du til Brennsætra.

Går du imidlertid nordover i høyspenttraseen vil du etter hvert i nordøstre delen av Garsjøen krysse Østre Åsveg (vegen fra Torsætra til Rognlia og Hurdal). Der er det en liten kneik før det flater ut innover mot Torsætra. Etter ca 1 km kommer du inn i starten på Hersjørunden, som tar av til høyre. Fra løypekrysset er det om lag 1 km i slakt hellende terreng innover mot Torsætra.