Aktiv høst i Totenåsløyper

Vi har avholdt hundrevis av dugnadstimer i høst på garasje, ryddig av løyper, reparasjon av bruer, oppsett av løypestikker, nye skilt, utbedring av løyper, samt service/reparasjon på maskiner. Tusen takk til alle som har bidratt – både med arbeidskraft og penger. Med andre ord ; det er full fart i løypeselskapet selv om det ikke er snø! Har du tid eller lyst til å hjelpe til med noe av dette så ta gjerne kontakt med Arnt Ivar på 97779782 eller Harald på 90894007.

En spesielt stor takk til lokalavvisen Oppland Arbeiderblad og til Sparebankstiftelsen DNB som gledelig har støttet Totenåsløyper med innkjøp av en snørulle. Tusen takk for at dere ser verdien av dugnadsarbeidet som utføres for skiløyper på Totenåsen. Uten denne støtten hadde det ikke blitt skispor!

På grunn av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB / lokalavisens søknadsordning (OA) fikk vi muligheten til å anskaffe oss en sårt tiltrengt rulle. Tusen takk!

Brua i sørvestre ende av Garsjøen ble flyttet av vannføringen i bekken. Den er nå demontert og satt opp igjen ved hjelp av dugnad.

Det er avholdt dugnad hver uke etter sommerferien i forbindelse med påbygg av garasjen for oppbevaring av løypemaskiner og utstyr . Det er utført ca 1000 dugnadstimer på garasjen bare i høst.

Det er også bygget hus til dieseltanken.

Det er utført mer enn 200 dugnadstimer for å reparere broer som ble tatt av flommvannet i løpet av sommeren.

Vi håper du setter pris på skiløypene på Totenåsen ved å støtte oss med grasrotandelen din hos Norsk Tipping. Vi gjør ALT på dugnad!

TOTENÅSLØYPER = DUGNAD!