Stor takk til Totens Sparebank. Vi håper flere ønsker å støtte det frivillige dugnadsarbeidet med skiløypene.

Som dere kanskje så i Toten Blad Svært hyggelig vinternyhet midt på sommeren – Totens Blad så håper vi å kunne skifte ut vår snart 20 år gamle Paana løypemaskin. En kjempetakk til Totens Sparebank for bidraget. Om du leser dette og ser muligheten av å kunne hjelpe oss, så ring Harald på mobil 90894007, eller vipps oss på 77261. Det er helt avgjørende for dugnadsinnsatsen med løypekjøringen at maskinene er driftssikre.

Selv om det er sol og sommer så er det mange dugnadstimer som skal utføres før snøen kommer. Vi er i gang med både maskinvedlikehold og rydding av trasèer.