Tilbake til Historier

Skøytetraseprosjektet fullført høsten 2013

Totenåsløyper AS ble i flere år anmodet om å lage skøytetrase på åsen fordi det har vært et stort savn blant mange skiløpere.

Foto: Harald Udnæseth

I den forbindelse ble Toten almenning lodd nr 3 forespurt om så var mulig å få til. Som alltid – var det lett å samarbeide med almenningen – også i denne saken.

Etter at formalitetene og løypejusteringene var i orden tok jobben til. Først med hogging senvinter 2011 og dernest breddeutvidelsen med gravemaskin sommer/høst 2011.   Prosjektet søkte om spillemidler og kulturkontoret har vært til veldig god hjelp for oss. Prosjektet har hatt en kostnad på om lag 3,5 mill.kroner.

Det langsiktige målet vi satte oss i 2008, ble nådd på senhøsten 2013 – det var å få skøytetrase fra Torsætra til Lensbygdaplassen og fra Lensbygdaplassen til Rausteinshytta.

Nå, etter 3,5 års iherdig jobbing med en uvurderlig dugnadsinnsats, er prosjektet ferdig. Det ble en fantastisk flott skøytetrase i naturskjønne omgivelser som mange i Gjøvik / Toten/ Akershus-regionen vil få mye glede av. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det er ikke bare er de som skøyter som vil få flotte forhold – det vil også gjelde de som går klassisk. De har også nå fått supre forhold. Jobben som er gjort vil også føre til mindre slitasje på løypemaskinen.

Vi i Totenåsløyper AS er selsagt veldig stolte over det vi har klart å få til.