Stor aktivitet i Totenåsløyper, og Rausteinshytta holdes åpen på søndager utover høsten.

Rausteinshytta holdes åpen hver søndag mellom kl 11-15 fra og med 16. august.

Det er fremdeles sommer, og vi har etter at snøen smeltet allerede utført flere hundre timer med dugnad i løypeselskapet.   Vi oppsummerer det viktigste;

Ved grustaket i nordenden av Skjeppsjøen vil skiløypa få en omlegging før neste vinter.  Vi vil unngå å bruke veien som skiløype, og har derfor hugget ny trase vest for det gamle grustaket.   I løpet av høsten vil det bli gravd her, og når snøen kommer vil du som skiløper slippe både veien og den bratte bakken ved sauebingen, som også fremstod som farlig ved skarpt skiføre.  Vi er veldig glade for å få en sikrere og bedre løsning her.

Flott oppmøte ifm dugnad ved Bladtjernsbekken

I Hersjørunden har det i en årrekke vært problemer med vannføringen i Bladtjernbekken. Sist vinter var det flere uker vi ikke fikk kjørt hele Hersjørunden på grunn av at vannet gravde vekk snøen fra undersiden.  Vi har nå fått tillatelse til å legge løypa utenom myra. I begynnelsen av juli møtte 13 ivrige skiløpere på dugnad her, og den nye traseèn er nå ryddet.  Vi vil i løpet av høsten få en gravemaskin dit og preparere underlaget. 

Dugnadsarbeidene inspiseres av leder og ildsjel i Totenåsløyper Harald Udnæseth.

Det lages ny trasè mellom Øyungen og Hersjøsætra, slik at hytteierer i dette området også får ski inn/ut. Løypa skal være klar til snøen kommer. 

Ny trasè ved Øyungen.

Det er også en dugnadsgjeng i gang i løypegarasjen. Her har vi besluttet å isolere det ene garsjeløpet, slik at det er en mulighet til å få satt på varme ifm reparasjoner og vedlikehold av maskiner på vinteren.

Dugandsgjengen i gang med å isolere ene garasjeløpet.

Ellers er vi i gang med å reparere noen bruer, lage  “kavlebruer” på myrutsatte områder, samt rydde traseèn for tilvekst.  I tillegg er vi godt i gang med vedlikehold av maskiner.  

Som skiløper må jeg bare si tusen takk til alle som stiller opp enten på dugnad eller på annen måte støtter opp om Totenåsløyper.  God sommer!

Tusen takk til alle som støtter oss!

Skisesongen er over og vi er allerede i gang med vedlikehold av maskiner og løyper. I løpet av sommeren vil vi trolig avholde ca 1000 dugnadstimer for at du skal kunne nyte skiløypene på Totenåsen også neste vinter.

Ingen mottar lønn i Totenåsløyper, og alt arbeide, herunder også løypekjøring, skjer på dugnad. Dessverre så går ikke motorsager og løypemaskiner på luft og kjærlighet, så vi trenger sårt støtte til dette arbeidet. Skulle du føle for å støtte oss så er vårt vipps nr 77261. Vi ønsker oss også flere grasrotgivere. Gå inn på Norsk Tipping og velg å gi din grasrotandel til Totenåsløyper. Da vil 7% av din innsats gå til enda bedre skispor på Totenåsen. Takk, og god sommer!

Takker samtidig for all god støtte fra dere som skiløpere, bedrifter og privatpersoner, Østre Toten kommune og almenningen. Uten denne støtten ville vi ikke klart å ha slike skiløyper på Totenåsen.

Takk også til våre fenomenale løypekjørere; Jøran Karlsen Gjestrumbakken, Øyvind Skullerud, Asbjørn Stangstuen, Johan Myhre, Johannes Skullerud, Bjørn Kihle og Rune Skjelstad, som alle har kjørt løyper på dugnad i vinter. Dere er helt fenomenale!

Vi i Totenåsløyper gjør så godt vi kan på dugnad, for å få best mulig skiforhold på Totenåsen!

Totenåsløyper sin Paana løypemaskin.
Totenåsløyper sin “okse” Pisten Bully 400 som kjører 5,5 meters bredde.
Totenåsløyper sin nyeste maskin Pisten Bully 100.

Rausteinshytta før og nå

Det var i utgangspunktet Hjemmefronthytta som var målet for søndagsutflukten i årene etter krigen. Etter hvert dukket det opp et ønske om å ha ei hytte man kunne gå inn i og få seg en kaffekopp. Et av de første initiativene til Rausteinshytta kom fra Østre Toten skilag, med søknad til Toten almenningslodd nr. 3 om hyttetomt ved Rausteinstjernet i 1961. Gjennom blant annet pengestøtte fra departementet og salg av andelsbrev ble det stablet på beina en startkapital, som gjorde det mulig å starte planlegginga allerede i 1962. I april 1963 ble de første materialene fraktet til hyttetomta, ved hjelp av blant annet Hærens Hesteskole. Hytta ble bygget på ren dugnad. Rausteinshytta fikk innlagt vann i 1967 og innlagt strøm i 1970 gjennom høyspentlinje fra Torsætra.

Rausteinshytta har blitt totalskadd av brann to ganger. Den første gangen var 4. mars 1976. Dagen etter brannen tok hyttestyret initiativ til å gjenreise hytta, og ny byggekomite ble valgt. 8. april var materialene på plass og tomta i ferd med å bli ryddet. Allerede samme år, etter mye dugnadsarbeid, sto ei nybygd Rausteinshytte igjen klar til bruk. 11. desember 1976 var det offisiell åpning av ny hytte. (info fra lokalhistoriewiki.no)

Rausteinshytta 1976 -2016

5. juli 2016 brant Rausteinshytta igjen helt ned til grunnen, og hytta som i dag står ved ved Rausteinstjernet ble åpnet høsten 2019. Hytta ligger helt fantastisk til ca 820 m.o.h i Torsæterkampen naturreservat. Det er flotte skiløyper til hytta fra både Torsætra og Oksbakken. Vi i Totenåsløyper ønsker dere en en herlig skitur!

Den nye Rausteinshytta under bygging vinteren 2019
2. juledag 2019