Det er knallfine skiforhold i høyden, og vi har kjørt Hersjørunden og Øyungen!

Vi jobbet dugnad i Hersjørunden og Øyungslia lørdag, og har nå satt spor hele veien! På grunn av usikkerheten omkring muligheten til å få dette til, så slo vi av sporingen – slik at det fremgår ikke på skisporet at her er nykjørt og fine skiforhold – men det er det!

Løypekjører Rune Skjelstad jobbet dugnad lørdag med å reparere myrhullene i Hersjørunden – og rett før mørkets frembrudd ble det satt spor i hele runden!

I lodd 3 er skiforholdene i følge løypesjåførene “knallfine” i høyden (Oksbakken-Rausteinshytta-Hemningsdalen), samt at Garsjørunden også er bra. Litt is i bakkene mellom Oksbakken og Hutjernet/Sisselrot, så vær forsiktig der. Gjør spesielt oppmerksom på at bekken fra Sønstebysætervannet er åpen og det anbefales ikke å gå denne løypa (se bilde). For dere som ikke er så kjent så er dette i den korteste løypa mellom Oksbakken og Lensbygda.

Vi har frest spor helt ned til Lensbygdaplassen, og det er OK å gå på ski derfra, men vært obs på noen åpne myrhull, og litt harde løyper. Gransmarkrunden er ikke kjørt, maskinen snudde ved Vålsjøen pga dårlige forhold.

Sønstebysæterbekken er ikke lett å passere !

Vi har maskinførere som vil kjøre dugnad, og maskiner som er i orden, så det er bare forholdene som begrenser oss. Vi i Totenåsløyper gjør så godt vi kan for at dere skal ha skispor.

Det er enkelte “myrhull” som her mellom Hutjernet og Langsætra.

Det er åpen myr ved Brennsætra, så det vil ikke bli kjørt videre mot Hurdal før det kommer litt mer snø.

Tusen takk til alle som har Vippset oss på 77261. Det hjelper på dugnadslysten å se at dere setter pris på arbeidet som gjøres.

Husk at våre løypesjøfører stiller opp og kjører gratis for at dere skal ha de aller beste skimuligheter på Totenåsen. Totenåsløyper trenger sårt støtte til dette arbeide så om du skulle føle for å gi en gave, så er vårt Vipps nr 77261. Vi ønsker oss også flere gratsotgivere. Gå inn på Norsk Tipping og velg å gi din grasrotandel til Totenåsløyper. Da vil 7% av din innsats gå til enda bedre skispor på Totenåsen.

Rausteinshytta sett fra lufta ! Foto Morten Bjaanes

Nærmer seg Totenåsløpet. Håper flest mulig melder seg på.

Rausteinshytta før og nå

Det var i utgangspunktet Hjemmefronthytta som var målet for søndagsutflukten i årene etter krigen. Etter hvert dukket det opp et ønske om å ha ei hytte man kunne gå inn i og få seg en kaffekopp. Et av de første initiativene til Rausteinshytta kom fra Østre Toten skilag, med søknad til Toten almenningslodd nr. 3 om hyttetomt ved Rausteinstjernet i 1961. Gjennom blant annet pengestøtte fra departementet og salg av andelsbrev ble det stablet på beina en startkapital, som gjorde det mulig å starte planlegginga allerede i 1962. I april 1963 ble de første materialene fraktet til hyttetomta, ved hjelp av blant annet Hærens Hesteskole. Hytta ble bygget på ren dugnad. Rausteinshytta fikk innlagt vann i 1967 og innlagt strøm i 1970 gjennom høyspentlinje fra Torsætra.

Rausteinshytta har blitt totalskadd av brann to ganger. Den første gangen var 4. mars 1976. Dagen etter brannen tok hyttestyret initiativ til å gjenreise hytta, og ny byggekomite ble valgt. 8. april var materialene på plass og tomta i ferd med å bli ryddet. Allerede samme år, etter mye dugnadsarbeid, sto ei nybygd Rausteinshytte igjen klar til bruk. 11. desember 1976 var det offisiell åpning av ny hytte. (info fra lokalhistoriewiki.no)

Rausteinshytta 1976 -2016

5. juli 2016 brant Rausteinshytta igjen helt ned til grunnen, og hytta som i dag står ved ved Rausteinstjernet ble åpnet høsten 2019. Hytta ligger helt fantastisk til ca 820 m.o.h i Torsæterkampen naturreservat. Det er flotte skiløyper til hytta fra både Torsætra og Oksbakken. Vi i Totenåsløyper ønsker dere en en herlig skitur!

Den nye Rausteinshytta under bygging vinteren 2019
2. juledag 2019