Etter mildværet er det fortsatt skimuligheter i Garsjølia.

Helt greit for skøyting, men litt isete og hardt i sporene. Gjennom snauhogstet er det enkelte steder nedpå grus. Bruk ikke de beste skia. Befaring i Arneputtvegen i dag. Blir ikke kjørt da det er et ønske fra jaktere om å bruke vegen ei stund til mens det er farbart med bil. Det har vi tatt hensyn til.

Høstinfo fra Totenåsen

Som noen kanskje allerede har lagt merke til har Totenåsløyper så smått kommet i gang med den nye løypetraseen “Holokampen rundt”. Gravemaskin har begynt å planere i høyspenttraseen fra Torsætra nordover mot Skjeppsjøen.  Det er hogd og klargjort for graving og planering fra Holobekken forbi Grytsætra, likeledes er det hogd inn mot Kronborgsæterløypa. Snøen har allerede gjort sitt første besøk på åsen denne høsten (24.10) og snart avsluttes gravearbeidet for i år.

Til neste sommer går vi i gang med å grave og planere den siste biten. Håpet er at den nye traseen skal være klar før jul i 2018. Ny løypemaskin også – hvis finansen kommer på plass. Hittil er det bare Totens Sparebank som har vært positive og gitt oss gave på kr. 250.000,-.  Kanskje du kjenner noen som “vil blåse støvet ut av lommeboken” ?

Løypesjåførene har i løpet av høsten hatt utrolig mange timer i garasjen med vedlikehold og klargjøring av løypemaskinene. De fortjener som alltid ros for den fantastiske jobben de gjør på dugnad.

Det er avholdt 5 dugnader i høst med hogst og rydding langs løpene. På grunn av svært dårlig oppmøte har det blitt mye jobb på få personer. Tusen takk til dere som har stilt opp!

dugnadsgjengen

Tusen takk, Toten Sparebank!

Den eldste løypemaskinen til Totenåsløyper har vært med siden løypeselskapet ble stiftet i 1995. Det er rett og slett imponerende. Continue reading

Ny skiløype under planlegging

VI planlegger nå ei rundløype som, med utgangspunkt i Torsætra, skal ta deg rundt hele Torsæterkampen der nye Rausteinshytta snart troner på toppen.

Planen er at løypa skal følge høyspent-traseen nordover langs Skjeppsjøen, krysse over i nordenden og følge skogsbilveien i Holomarka før det krysses over mot Hongsætra.

Målet er at både den nye rundløypa og ny løypemaskin skal være på plass til sesongen 2018/2019.

Se forøvrig artikkel i Totens Blad

Harald Udnæseth håper Totenåsløyper kan tilby både ny løypemaskin og ny rundløype til skisesongen 2018/2019