Dere bidro med vipps og støtte gjennom vinteren. Vi har bidratt med utbedring av løyper og utstyr.

Det har vært stor aktivitet i Totenåsløyper i sommer og høst. Det er bygget bruer flere steder, løyper er lagt om og forbedret, garasjen er isolert, maskiner er vedlikeholdt, i tillegg til drenering, merking av løyper og flittig bruk av ryddesag. Alt er gjort på dugnad for at du skal få en sikrere og bedre skiopplevelse. Takk for at dere gjorde dette mulig!

Det er bygget kavlebruer over bekken 2 steder i Smørdalen. VI håper med dette at man trenger mindre snø og frost på høsten før det kan legges skispor fra Anfinnsætra til Rausteinshytta.
Det er bygget ny bru over bekken i nordenden av Vesle Øyungen.
Det er bygget 2 nye bruer mellom Oksbakken og Rausteinshytta. Her fra dugnaden i i Hemningsdalen. Vi håper problemene med vann både høst og vår i Hemningsdalen er løst.
Det er også bygget bru over bekken mellom Langsætra og Hutjernet
På denne myra sør for Brennsætra har det vært mye vann og problemer med fremkommeligheten til Ospekollen. Nå er det ryddet ny løype langs kanten av myra, og vi håper problemene her er løst.
I Bekkedalen sør for Langsætra har det også vært problemer med vann og is. Her er det ryddet og traseen forlagt på oppsiden av myra, og vi håper dette bedrer sikkerheten for skiløperne.
Det er gått med stikker og markert for steiner som kan ødelegge maskinene. Her er løypesjåførene Jøran Gjestrumbakken og Per Øyvind Gjestvang på dugnad.
Enkelte steder er det brukt spade og spett for å drenere vekk vann. Her er Ole Jakop Haugen på dugnad.
Dugnad i garasjen. Oksen får sitt årlige vedlikehold.

I Hersjørunden rett nord for Arneputtveien, har det vært en farlig bakke før ei myr som av og til står under vann. Vi har derfor endret løypa 2-300 meter før den kommer inn på Arneputtveien.

Utbedringene av skiløypa nord for Arneputtveien
Utbedring av stedet hvor løypa krysser veien i Garsjørunden
Ole Jakop Haugen og Trond Vingebakken på dugnad i Hersjørunden, hvor det ble lagt ned rør for å bedre fremkommeligheten for både maskiner og skiløpere !

Vi vil takke alle som har støttet Totenåsløyper gjennom sesongen, både skiløpere, næringslivet i Gjøvik og Toten, Østre Toten kommune, Toten almenning og grunneiere. Dere gjør det mulig for oss å lage 160 km med perfekte skiløyper på Totenåsen. Dere er helt fantastiske alle sammen.

Husk; Vi trenger flere grasrotgivere.

Våre helt fantastiske løypekjørere har på dugnad kjørt løyper til dere i hele vinter. Motivasjonen kommer fra gode tilbakemeldinger og blide smil fra dere skiløpere, samt at dere har vært flinke til å Vippse/støtte oss, og på den måten vist at dere setter pris på dugnaden som utføres. Tusen tusen takk !

Rune Skjelstad har vært ansvarlig for organiseringen av løypekjøringa i vinter, og det har trolig aldri vært bedre skispor på Totenåsen. Tusen takk Rune for den enorme innsatsen du nedlegger.

Vi har startet en spleis-innsamling, som kan gi oss gavetildeling.

Sparebank 1 Østlandet vil i løpet av mai og juni dele ut inntil 10 millioner kroner i gavemidler til lag, foreninger og organisasjoner. Forutsetningen er at vi klarer å få i gang en innsamling på Spleis, samt at innsamlingen får mer enn 50 likes. Håper derfor at flest mulig kan gå inn på facebooksiden vår og like innsamlingen, og gjerne også gi noen kroner.

spleis – snøscooter | Spleis fra SpareBank 1

Det er vi som kjører løyper til deg!

Om du skulle møte løypemaskinen, så stopp gjerne opp og hils. Denne gjengen er helt unik.

ALT GJØRES PÅ DUGNAD!

Bak fra venstre Alf Christian Nettum, Jøran Gjestrumbakken og Rune Skjelstad. Foran fra venstre Kato Engeli, Bjørn Kihle, Ole Jakop Haugen og Øyvind Skullerud. Johannes Skullerud og Per Øyvind Gjestvang var ikke til stede da bildet ble tatt.

Totenåsløyper drifter ca 16 mil med skiløyper fra Lensbygda til Hurdal. Løypene kjøres av 9 løypekjørere, ved bruk av 3 løypemaskiner og en snøscooter. All løypekjøring utføres på dugnad, og samtlige sjåfører går først på jobb, og bruker deretter de fritiden sin på kjøre skispor til dere. “Denne gjengen er bare helt unik” sier leder og “motor ” i Totenåsløyper Harald Udnæseth. I løpet av året 2020 er det utført ca 3500 dugnadstimer fortsetter ham, de fleste av disse på sommerstid. Det er nok mange som ikke tenker på alt arbeidet som utføres på sommeren i form av rydding av trasèer, grøfting av myr og bekker, vedllikehold av bruer, skilting, og ikke minst vedlikehold av maskiner og garasje.

Selv om vi jobber gratis, så er vi helt avhengig av at dere som brukere setter pris på arbeidet som gjøres. “Heldigvis har vi utrolig mange privatpersoner og bedrifter som støtter oss og gjør dette mulig” sier Harald, og minner om at hver krone som vippses etter en skitur betyr noe. “Da vet vi at dere setter pris på arbeidet” avslutter han.

Flott dag på Rausteinshytta

Søndag 28. februar var vi på Rausteinshytta med maskinene våre. Det ble en flott dag, og det var hyggelig med alle de gode tilbakemeldingene vi fikk på dugnadsjobben vi utfører. Tusen takk til alle dere som støtter oss med grasrotandelen eller vippser på 77261 .

Tusen takk for økonomisk støtte og alle gode tilbakemeldinger på dugnadsjobben vi utfører.
Det var gøy å få vise dere maskinene .

Vi gjør alt vi kan for at dere skal ha de beste skispor vinteren gjennom. Til dere som ikke har fått giro tilsendt – se bildet under.

TUSEN TUSEN TAKK for at dere er med oss på dugnaden!

Visste du at vi bruker ca 70 liter diesel i timen når vi er ute med 3 maskiner? Heldigvis kjører vi uten lønn…