Vi har avsluttet løypekjøringen for denne sesongen

Det er fortsatt skiføre flere steder på Totenåsen, men vi har parkert tråkkemaskinene for denne sesongen. Det er minimalt med tele under snøen og mildværet denne uka vil medføre mye vann i myrere og bekker med påfølgende fare for at vi setter oss fast med maskinene. Vi håper de ivrigste fortsatt kan få seg noen fine skareturer.

Vi takker alle som støtter løypekjøringen, enten ved å vippse 77261 eller ved å gi grasrotandelen fra Norsk Tipping til Totenåsløyper. Støtten er av stor betydning for at vi kan holde løypene så gode som mulig. Vi er stolte av å utføre ca 2 årsverk på dugnad for å holde 16 mil med skiløyper i god stand gjennom vinteren, men dette hadde ikke vært mulig uten at dere vippser og støtter oss på Grasrotandelen til Norsk Tipping. Tusen tusen takk til alle som bidrar!

Nypreparerte skispor ved Torsætra fredag morgen.

Det anslås at dugnadsgjengen bruker 3-400 timer hver vinter på å holde løvtrær og greiner unna skiløypene!

Er det andre der ute som kan tenke seg å bidra til dugnadsarbeidet i skiløypene på Totenåsen så ta kontakt med oss på mob 97779782. I Totenåsløyper gjør vi ALT på dugnad. Om du ønsker støtte dugnaden, så gå inn på siden til Norsk Tipping og velg Totenåsløyper som din grasrotmottaker, eller vipps en gave til nr 77261.

Aktiv høst i Totenåsløyper

Vi har avholdt hundrevis av dugnadstimer i høst på garasje, ryddig av løyper, reparasjon av bruer, oppsett av løypestikker, nye skilt, utbedring av løyper, samt service/reparasjon på maskiner. Tusen takk til alle som har bidratt – både med arbeidskraft og penger. Med andre ord ; det er full fart i løypeselskapet selv om det ikke er snø! Har du tid eller lyst til å hjelpe til med noe av dette så ta gjerne kontakt med Arnt Ivar på 97779782 eller Harald på 90894007.

En spesielt stor takk til lokalavvisen Oppland Arbeiderblad og til Sparebankstiftelsen DNB som gledelig har støttet Totenåsløyper med innkjøp av en snørulle. Tusen takk for at dere ser verdien av dugnadsarbeidet som utføres for skiløyper på Totenåsen. Uten denne støtten hadde det ikke blitt skispor!

På grunn av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB / lokalavisens søknadsordning (OA) fikk vi muligheten til å anskaffe oss en sårt tiltrengt rulle. Tusen takk!

Brua i sørvestre ende av Garsjøen ble flyttet av vannføringen i bekken. Den er nå demontert og satt opp igjen ved hjelp av dugnad.

Det er avholdt dugnad hver uke etter sommerferien i forbindelse med påbygg av garasjen for oppbevaring av løypemaskiner og utstyr . Det er utført ca 1000 dugnadstimer på garasjen bare i høst.

Det er også bygget hus til dieseltanken.

Det er utført mer enn 200 dugnadstimer for å reparere broer som ble tatt av flommvannet i løpet av sommeren.

Vi håper du setter pris på skiløypene på Totenåsen ved å støtte oss med grasrotandelen din hos Norsk Tipping. Vi gjør ALT på dugnad!

TOTENÅSLØYPER = DUGNAD!

Totenåsløyper ønsker seg flere grasrotgivere! Kan du hjelpe?

Kunne du ha skaffet en Gratrotgiver til Totenåsløyper? Grasrotandelen fra Norsk Tipping er hovedinntekten og en forutsetning for de fantastiske skiløypene på Totenåsen. Kunne du ha bidratt til at en person du kjenner gir sin grasrotandel til Totenåsløyper? Hvis du fikser det – så skal vi kjøre løyper!