8-10 cm nysnø og supre forhold i Arneputtvegen.

Det har kommet noen cm snø i natt, og Bjørn har kjørt opp igjen Arneputtvegen, samt at han legger skispor over Skjellungshøgda og tilbake til Torsætra. Det er topp forhold i Arneputtvegen!

Arneputtvegen i dag

Vi skal i kveld også forsøke å kjøre opp igjen mellom Oksbakken og Rausteinshytta.

Av sporingen fremgår at det er kjørt maskin fra Torsætra og mot Anfinnsætra, men veien er brøytet for tømmerkjøring fra Torsætra og til øverst i Svartdalen. IKKE PARKER BILEN I VEIEN ELLER PÅ SNUPLASSENE HER. Tømmerbilene trenger snuplassene døgnet rundt. Fra Anfinnsætra er det flotte skiforhold på veien.

Det er noen parkeringsplasser ved Anfinnsætra som kan benyttes, samt ev ved Langsætra. Det er lite snø noen steder fra Anfinnsætra og opp Smørdalen til Rausteinshytta, men OK skiforhold. I Bekkedalen mot Langsætra er det kun kjørt med glattebrett for å jevne underlaget.

Skisporene fra Oksbakken mot Rausteinshytta på tirsdag
Det er fremdeles noen dårlige partier i Smørdalen, men stort sett som her . Foto tatt tirsdag
Glimrende forhold i veien fra Anfinnsætra på tirsdag

For å komme til Arneputtvegen så kjører du opp bakken ved Torsætra i retning Øyungen. Ta til høyre etter ca 1 km og inn Hommersjøvegen, og følg denne ca 3 km til du kommer til en parkeringsplass. Skiløypa i Arneputtvegen er 3,3 km en vei.

Nytt om skiløypene denne sesongen.

Totenåsløyper har også denne høsten utført utallige timer med dugnadsarbeid for at du skal få en enda bedre skiopplevelse på vakre Totenåsen.

Når Garsjørunden er kjørt, vil du merke at du må gå noen hundre meter lenger opp i Garsjølia enn tidligere, før du tar av til venstre. Løypa vil følge den nybygde skogsbilvegen sørover i cirka 400 meter, parallelt med den gamle løypa, men litt høyere opp i lia. Området mellom gammel og ny trasé er hogd, og det er veldig fin utsikt mot vannet. I sørenden av Garsjøen kommer du inn på den gamle traséen. En gammel tømmerveg/ traktorveg er planert fra den nybygde vegen inn mot gammel trasé – en strekning på om lag 70 meter. Du vil også merke at det er gjort utbedringer i bakken ned mot brua over Garsjøelva. Det er på grunn av mye overvann i den gamle traséen at løypa er flyttet på tørr grunn.  Omleggingen vil føre til at Garsjørunden er 200-300 meter lenger enn før. Garsjørunden er veldig popuær og barnevennlig, og det er nok bare løypa mellom Oksbakken og Rausteinshytta som har mer besøk.

Like ovenfor setervollen på Anfinnsætra er det pigget unna en liten fjellskrent som har vært til hinder for løypekjøringen. Der løypa kommer innpå Garsjølivegen, er det hogd noen busker, gravd og planert, og svingen er rettet ut. Det har tidligere vært spor etter noen knall og fall her.

Etter at Totenåsløyper har mottatt ønsker om å få flere muligheter til å skøyte, vil det denne sesongen bare bli kjørt ett spor gjennom Hemningsdalen til Sorenskriversvingen. Fra Sorenskriversvingen sørover mot Anfinnsætra gjennom Smørdalen vil det bli to spor som før.

Som et forsøk, vil det i Hersjørunden og i Gransmarkrunden, også bli kjørt ett spor for å gi mulighet for skøyting. I vinterferien og i påsken vil det bli kjørt to spor som tidligere.

Totenåsløyper håper du vil bli fornøyd med forbedringene som er gjort. Om du har synspunkter på dette, så gi oss gjerne en tilbakemelding.

Morten Bjaanes på en av de mange dugnadene med ryddesag

Det er i løpet av sommeren utført 100-vis av dugnadstimer i Totenåsløyper for at maskiner og løyper skal være klare for en ny sesong. For å nevne noe, så har vi malt garasjen på Torsætra to strøk utvendig, samt gruset opp og lagt nytt golv. Vi har gått med ryddesag i ca 30 km av løypene. Vi har grøftet problematiske våte områder, og laget kavlebruer på «gyngende» myrer. Vi har satt opp staker ved farlige steiner/røtter, samt lagd ca 100 staker som skal settes opp over myrene så snart vi kommer oss ut med scooter og kjelke. Vi har utført vedlikehold og klargjøring av maskiner, samt at vi har overhalt vår gamle scooter slik at denne også kan brukes noen år til. Sist, og kanskje det viktigste; Vi jobber kontinuerlig med å innhente spons/støtte til vinterens drift. Vi antar å trenge ca kr 150.000.- mer for å ha like fine skiløyper i vinter som foregående år. Husk at ALT vi gjør er på dugnad. Takk til alle som stiller opp for skiløypene på Totenåsen!

Her legges nytt golv i garasjen.
Ole Jakob Haugen drenerer en av de våte områdene i Hersjørunden
God stemning på dugnad selv om det regner!

Vi fortsetter dugnaden!

Lørdag 26. februar stod vi med maskiner og mannskap på Rausteinshytta i åpningstiden. Tusen takk for alle gode tilbakemeldinger dere ga oss. Vi fortsetter dugnaden! God skitur!

Totenåsløyper’s mannskap på vei opp til Rausteinshytta
Totenåsløyper på Rausteinshytta

Løypene kjøres på dugnad (gratis) og vår mulighet til å kjøre løyper på dagtid kan derfor variere, men gi oss gjerne en tilbakemelding om det er noe ved løypekjøringen du er misfornøyd med (har-udn@online.no). Kanskje du kan bidra med å bli – eller skaffe – Grasrotgiver til Totenåsløyper?

Tusen takk for alle gode tilbakemeldinger og for at dere støtter dugnadsarbeidet på Vipps 77261.

Er Idrettsstrøm noe for deg?

Bestiller du Idrettsstrøm, så gir du automatisk 1 øre pr kWh som gave til idrettslaget du har valgt – og vi håper du velger Totenåsløyper. Les mer på nettsiden Velkommen til Kraft til idretten

Det er vi som kjører løyper til deg!

Om du skulle møte løypemaskinen, så stopp gjerne opp og hils. Denne gjengen er helt unik.

ALT GJØRES PÅ DUGNAD!

Bak fra venstre Alf Christian Nettum, Jøran Gjestrumbakken og Rune Skjelstad. Foran fra venstre Kato Engeli, Bjørn Kihle, Ole Jakop Haugen og Øyvind Skullerud. Johannes Skullerud og Per Øyvind Gjestvang var ikke til stede da bildet ble tatt.

Totenåsløyper drifter ca 16 mil med skiløyper fra Lensbygda til Hurdal. Løypene kjøres av 9 løypekjørere, ved bruk av 3 løypemaskiner og en snøscooter. All løypekjøring utføres på dugnad, og samtlige sjåfører går først på jobb, og bruker deretter de fritiden sin på kjøre skispor til dere. «Denne gjengen er bare helt unik» sier leder og «motor » i Totenåsløyper Harald Udnæseth. I løpet av året 2020 er det utført ca 3500 dugnadstimer fortsetter ham, de fleste av disse på sommerstid. Det er nok mange som ikke tenker på alt arbeidet som utføres på sommeren i form av rydding av trasèer, grøfting av myr og bekker, vedllikehold av bruer, skilting, og ikke minst vedlikehold av maskiner og garasje.

Selv om vi jobber gratis, så er vi helt avhengig av at dere som brukere setter pris på arbeidet som gjøres. «Heldigvis har vi utrolig mange privatpersoner og bedrifter som støtter oss og gjør dette mulig» sier Harald, og minner om at hver krone som vippses etter en skitur betyr noe. «Da vet vi at dere setter pris på arbeidet» avslutter han.